Terugzend- en terugbetalingsbeleid

De technische beschrijvingen vermeld op onze productinformatiebladen zijn de officiële technische specificaties ontvangen van de industrie.


Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of wijzigingen door de fabrikant.


BONOBOSHOP is vastbesloten om wijzigingen en updates zo spoedig mogelijk meet te delen.


Een verzoek tot terugzending of een verzoek tot restitutie kan worden gemaakt onder de volgende voorwaarden:


De wettelijke termijn voor het terugzenden van een product is maximum 14 dagen na ontvangst van de producten. De klant dient ons op de hoogte te stellen van zijn voornemen om het product terug te sturen ,binnen deze periode, hetzij per mail of per post (poststempel als bewijs).


In alle gevallen van terugzending van een bestelling naar BONOBOSHOP moet de klant rekening houden met de volgende procedure:


Klik op de knop “Contact”. Stuur een email met de volgende gegevens: achternaam – voornaam – Ordernummer – DATUM – Naam van produkt – precieze reden van het terugzenden – Rekeningnummer voor de terugbetaling. BONOBOSHOP streeft ernaar om de ontvangen gegevens binnen de kortst mogelijke tijd te verwerken en over te gaan tot terugbetaling zo spoedig mogelijk na ontvangst van het geretourneerde product.


De retourkosten zijn volledig ten laste van de klant.


Indien de retour wordt gevraagd vanwege niet-conformiteit van het product zullen de retourkosten en de potentiële verzend- kosten in rekening worden gebracht aan BONOBOSHOP.


Om uw bestelling terug te zenden:


Gebruik een standaard verpakking of hergebruik de oorspronkelijke verpakking waarmee het product werd geleverd.


De teruggezonden producten moeten worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking, zonder te zijn gebruikt of beschadigd.


Ze moeten worden teruggezonden naar het volgende adres: BONOBOSHOP – Firmin Lecharlierlaan 150 – 1090 Brussel – België.


Aanvaarding en validatie van de retouzending door BONOBOSHOP:


Alle geretourneerde producten (product, verpakking, accessoires, kabels, afstandsbedieningen, handleidingen, enz.…) moeten worden geretourneerd in perfecte staat.


Na ontvangst van het retourpakket zal BONOBOSHOP  in detail het geretourneerde product controleren en beoordelen. Dit om vast te stellen of de perfecte staat en de optimale werking gegarandeerd is.


Geen retour of terugbetaling zal worden aanvaard indien de geretourneerde producten zichtbare gebruikssporen of beschadigingen vertonen, zelfs na éénmalig gebruik door het LID.


In het geval dat de retourzending van een product niet wordt geaccepteerd door BONOBOSHOP zullen de producten worden teruggegeven aan de klant ten koste van BONOBOSHOP zonder dat de klant enige aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of terugbetaling, met uitzondering natuurlijk van de uitoefening van de rechten van de wettelijke garantie van de verkochte goederen.


In het geval waarin het product is teruggestuurd wegens niet-conformiteit van het geleverde product, kan de klant vragen dat BONOBOSHOP hem een identiek conform product,  identiek  aan dat wat eerst werd besteld -binnen de grenzen van de beschikbare voorraden natuurlijk- aflevert, of hem de prijs van het bestelde product terugbetaald.


BONOBOSHOP streeft ernaar om alle aanvragen zo spoedig mogelijk te behandelen, zij het overeenkomstig de beschikbaarheid van de industrie en de merken.